Đánh giá Apple MacBook Air 2017

Giới thiệu Apple Macbook Vào tháng 6 năm 2017 Apple đã cập nhật bộ vi xử lý trên MacBook Air 13inch từ 1.6GHz đến 1.8GHz – không phải là một cải tiến lớn vì bộ xử lý là thế hệ giống như MacBook Air đã sử dụng khi nó được cập nhật đáng kể lần
Read More »