Cộng Đồng

Hợp tác cùng chúng tôi

  • Bài Viết Bao Gồm 2 link dofollow ( chèn sẵn Trong Bài Viết ) 

+ Tiêu đề bài viết.

+ Mô tả ngắn khoảng 150 từ về nội dung của bài viết.

+ Nội dung bài viết. (Nội dung trên 1000 từ, và hoàn toàn là phantom keyword – hoặc review )

+  Thông tin của tác giả (nếu muốn công khai)

email : vietyouthvn@gmail.com

  • 1 Backlink Mạnh Là Bài Đó Nằm trên PBN mạnh + Có traffic vô bài viết đó
  • PBN Là Nguồn Yếu Tố Quan Trọng Giúp Bạn Đấy Website Lên Top Google VÌ Thế Hãy Tuân Thủ Mọi Quy Định Khi Đăng Bài Lên PBN
  • PBN là nguồn tài nguyên Có hạn Vì Thế Rất Mong sự GIúp Đở Của Các Bạn Hôm Nay và Mai Sau

Quy Định : 

  • Mục tiêu cả đôi bên cùng có lợi ( win – win ) . Vì Vậy Bên Chủ Web yêu cầu phải có 2 website Vệ tính khác cùng chủ đề ( pbn ) trỏ link về bài guest post đó ( 1 link về home https://vietyouth.vn và 1 link về key chính bài viết ) để bài đó có thể ranktop tốt hơn . Cảm ơn mọi người!!!